1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
  3. Publikacje
  4. Multimedia
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  16. Sprawozdania LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Ogłoszenie o naborze 4/2023 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   2. Ogłoszenie o naborze 3/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   3. Wyniki naborów 1/2023, 2/2023 - aktualizacja
   4. Ogłoszenie o naborze 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
   5. Ogłoszenie o naborze 1/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   6. Wyniki naborów 2/2022, 5/2022
   7. Wyniki naboru 1/2022
   8. Ogłoszenie o naborze 5/2022 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   9. Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Rozwój produktów lokalnych
   10. Ogłoszenie o naborze 3/2022 - Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   11. Ogłoszenie o naborze 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej
   12. Ogłoszenie o naborze 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   13. Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021
   14. Ogłoszenie o naborze 6/2021 - Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
   15. Ogłoszenie o naborze 5/2021 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   16. Ogłoszenie o naborze 4/2021 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   17. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
   18. Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   19. Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   20. Wyniki naboru 5/2020.
   21. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   22. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   23. Wyniki naboru 3/2020
   24. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   25. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   26. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   27. Wyniki naboru 8/2018
   28. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   29. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   30. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   31. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   32. Wyniki naboru 4/2018
   33. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   34. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   35. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   36. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   37. Wyniki naboru 3/2018
   38. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   39. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   40. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   41. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   42. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   43. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   44. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   45. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   46. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   47. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   48. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   49. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   50. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   51. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   52. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   53. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   54. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   55. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   56. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   57. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
   58. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 16.11.2021
    1. Informacja o braku chętnych
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 13.04.2021
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
   3. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
    1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    3. Informacja o braku chętnych
   4. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   5. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. NOWY LSR
  1. Ankieta oraz Fiszka projektowa - wydłużony termin
  2. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
  3. Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja
  4. Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze
  5. Konsultacje społeczne dla obszaru LGD
 8. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Zasady informowania i...

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020

 

 

Zgodnie z zapisami § 5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 każdy Beneficjent zobowiązany jest do: „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do dnia ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4”. Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Na podstawie ww. przepisów została opracowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).


WAŻNE!

Beneficjenci  operacji, dla której wartość wsparcia przekracza 50 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku:

1.    plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm) lub

2.    tablicę informacyjną z informacjami na temat operacji (min. rozmiar 80 x 120 cm)

Plakat/tablica zawiera w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020 niżej wymienione elementy (przykłady na str. 24 Księgi wizualizacji oraz w załącznikach do Księgi):

·         nazwę/tytuł operacji,

·         główny cel operacji,

oraz

·         nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,

·         znak Unii Europejskiej,

·         slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

·         logo PROW 2014-2020,

·         logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"

·         slogan: „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020”.

 

Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu/tablicy.


Plakat/tablicę należy umieścić w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji. Plakat można zamieścić np. przy wejściu do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę lub w miejscu realizacji operacji. Jeśli działania związane
z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone
w każdym z nich. Plakat/tablicę należy wykonać z takiego materiału, by informacje, które się na nim znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas.


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” uchwałą nr 36/2017 z dnia 11.10.2017 r. przyjął dokument pn. „Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020, którego celem jest określenie zasad stosowania logotypu Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” oraz wymaganej, minimalnej formy promocji.

Niezależnie więc od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, beneficjent jest zobowiązany także do zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych:


- logotypu LGD „Wadoviana” Logotyp ten ma być umieszczony pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020. Logotyp LGD nie może być większy od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).


-
 informacji w brzmieniu „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020”.
 


Do pobrania:

·         Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz logotypy

·         Zasady przyjęte przez Zarząd LGD „Wadoviana”


 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: