1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
  3. Publikacje
  4. Multimedia
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  16. Sprawozdania LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Wyniki naborów 3/2023, 4/2023
   2. Ogłoszenie o naborze 4/2023 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   3. Ogłoszenie o naborze 3/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   4. Wyniki naborów 1/2023, 2/2023 - aktualizacja
   5. Ogłoszenie o naborze 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
   6. Ogłoszenie o naborze 1/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   7. Wyniki naborów 2/2022, 5/2022
   8. Wyniki naboru 1/2022
   9. Ogłoszenie o naborze 5/2022 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   10. Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Rozwój produktów lokalnych
   11. Ogłoszenie o naborze 3/2022 - Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   12. Ogłoszenie o naborze 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej
   13. Ogłoszenie o naborze 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   14. Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021
   15. Ogłoszenie o naborze 6/2021 - Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
   16. Ogłoszenie o naborze 5/2021 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   17. Ogłoszenie o naborze 4/2021 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   18. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
   19. Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   20. Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   21. Wyniki naboru 5/2020.
   22. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   23. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   24. Wyniki naboru 3/2020
   25. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   26. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   27. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   28. Wyniki naboru 8/2018
   29. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   30. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   31. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   32. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   33. Wyniki naboru 4/2018
   34. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   35. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   36. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   37. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   38. Wyniki naboru 3/2018
   39. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   40. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   41. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   42. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   43. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   44. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   45. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   46. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   47. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   48. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   49. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   50. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   51. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   52. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   53. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   54. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   55. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   56. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   57. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   58. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
   59. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 16.11.2021
    1. Informacja o braku chętnych
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 13.04.2021
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
   3. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
    1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    3. Informacja o braku chętnych
   4. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   5. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. NOWY LSR
  1. Realizacja planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
  2. Ankieta oraz Fiszka projektowa - wydłużony termin
  3. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
  4. Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja
  5. Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze
  6. Konsultacje społeczne dla obszaru LGD
 8. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Plan włączenia społeczności...

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Gmin Wadowice i Andrychów zostanie opracowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności z zapewnieniem oddolnego charakteru tworzenia LSR, tj. aktywnego udziału przedstawicieli różnych grup społecznych, na wszystkich etapach procesu strategicznego, nie tylko w okresie projektowania celów i określania wizji. Efektem tego procesu będzie powstanie wielofunduszowej strategii. Przygotowany dokument będzie obejmował poniżej wymienione fundusze: 

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Europejski Fundusz Społeczny Plus
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pierwszym etapem budowy LSR będzie zawiązanie grupy roboczej, w skład której wejdą: Pracownicy Biura LGD oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”. Zadaniem grupy roboczej będzie zbieranie oraz przekazywanie informacji dotyczących poszczególnych etapów prac nad LSR do społeczności lokalnej, jak również analizowanie i wyciąganie wniosków z konsultacji społecznych. W stworzonej zakładce na stronie internetowej www.wadoviana.pl poświęconej w całości procesowi przygotowania LSR umieszczane będą na bieżąco wszystkie informacje związane z planem włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem. Posłuży ona przekazywaniu społeczności niezbędnych informacji na temat etapów prac i konsultacji poszczególnych elementów tworzonej strategii.

W celu włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR wykorzystane zostaną metody partycypacji:

 • ankiety – których celem będzie ocena jakości życia mieszkańców (wersja papierowa dostępna będzie w Biurze LGD, jak również kolportowana zostanie podczas imprez, spotkań i konsultacji indywidualnych. Przygotowana zostanie ponadto wersja elektroniczna, którą będzie można pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia: www.wadoviana.pl oraz stron internetowych Gminy Andrychów i Gminy Wadowice),
 • urny pomysłów – zbieranie propozycji nowych inwestycji, działań – urna będzie dostępna w Biurze LGD oraz podczas imprez plenerowych,
 • punkt konsultacyjny – bieżąca informacja na temat programu, jak i etapów tworzenia strategii.

Metody te będą dostosowywane odpowiednio do poszczególnych etapów tworzenia strategii. Zostały one uznane za najtrafniejsze ze względu na możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców obszaru LSR. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu celów i wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii i będą stanowiły punkt wyjścia do stworzenia ostatecznego jej kształtu. Grupa robocza dokona analizy zebranych ankiet pod kątem kluczowych zagadnień dotyczących głównych cech podejścia LEADER.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia strategią przez Stowarzyszenie LGD" Wadoviana". Na terenie każdej gminy odbędą się dwa spotkania, które zostaną poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art.32 ust.1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Spotkania odbywać się będą według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze LGD "Wadoviana". W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Na pierwszych spotkaniach zostanie przeprowadzona analiza SWOT – dzięki której powstanie szczegółowa diagnoza obszaru oraz jej mieszkańców. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego strategią będzie punktem wyjścia do formułowania kolejnych założeń i zamierzeń w dalszym planowanym rozwoju. Sytuacja zastana jest skutkiem różnych działań i czynników działających na danym obszarze w przeszłości, ale jest jednocześnie bazą, której uwarunkowania będą rzutować na stan spodziewany w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że gruntowna diagnoza rozpatrywanego obszaru jest bazą do dalszych działań. Szczególne znaczenie będzie miało pozyskanie w procesie diagnozowania informacji z możliwie największej liczby źródeł, tak aby zagwarantować najbardziej obiektywną ocenę sytuacji.

W 3-cim etapie – na podstawie podsumowania z etapu drugiego – zorganizowane zostaną zgodnie z harmonogramem - spotkania w Gminie Andrychów i Wadowice - podczas których, na podstawie pracy w grupach, sformułowane zostaną propozycje celów i wskaźników niezbędnych do realizacji LSR. Na początku każdego ze spotkań zaprezentowane zostaną wyniki z poprzednich etapów budowania strategii, a następnie zostaną poddane pod dyskusję. Z wypracowanych podczas spotkań propozycji celów i wskaźników będą wybrane najbardziej wpisujące się w charakterystykę podejścia Leader, czyli takie, które są innowacyjne, związane z cyfryzacją, pozytywnie oddziałowujące na klimat i środowisko, wpisujące się w poprawę sytuacji związanej ze zmianami demograficznymi w tym uwzględniające zjawisko starzenia się oraz ujmujące partnerstwo w realizacji LSR.

Przedstawiciele wszystkich sektorów obecni na spotkaniach dokonają również oceny pomysłów/propozycji działań i inwestycji zebranych w urnach pomysłów - pod kątem ich wpływu na środowisko i klimat, jak również przydatności dla mieszkańców biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, w tym uwzględniające zjawisko starzenia się społeczeństwa zachodzące obecnie na naszym obszarze. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy obszaru LGD to przykład starzejącej się populacji, gdzie stopniowo maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, a gwałtownie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Starzenie się społeczeństwa i zmniejszający się przyrost naturalny skutkuje problemami ekonomicznymi, finansowymi i społecznymi. Wyłonione zostaną najbardziej innowacyjne pomysły na nowe inwestycje lub działania, w tym dotyczące cyfryzacji. Wszystkie zebrane propozycje zostaną również ocenione pod kątem możliwości zastosowania partnerstwa przy ich realizacji. Zespół koordynujący zbierze wszystkie pomysły, wskazania i opracuje konkretne zapisy strategii w oparciu o informacje pozyskane od mieszkańców.

W czwartym etapie grupa robocza przygotuje projekt dokumentu strategii, który całościowo zostanie poddany konsultacjom społecznym poprzez wywieszenie na stronie internetowej stowarzyszenia. Społeczność lokalna będzie mogła za pomocą formularza uwag zgłaszać propozycje zmian. Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane przez grupę roboczą.

 

  "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: