1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
  3. Publikacje
  4. Multimedia
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Sprawozdania LGD Wadoviana
  16. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Ogłoszenie o naborze 5/2022 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   2. Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Rozwój produktów lokalnych
   3. Ogłoszenie o naborze 3/2022 - Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Ogłoszenie o naborze 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej
   5. Wyniki naboru 1/2022
   6. Ogłoszenie o naborze 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   7. Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021
   8. Ogłoszenie o naborze 6/2021 - Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
   9. Ogłoszenie o naborze 5/2021 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   10. Ogłoszenie o naborze 4/2021 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   11. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
   12. Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   13. Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   14. Wyniki naboru 5/2020.
   15. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   16. Wyniki naboru 3/2020
   17. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   18. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   19. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   20. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   21. Wyniki naboru 8/2018
   22. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   23. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   24. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   25. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   26. Wyniki naboru 4/2018
   27. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   28. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   29. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   30. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   31. Wyniki naboru 3/2018
   32. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   33. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   34. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   35. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   36. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   37. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   38. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   39. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   40. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   41. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   42. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   43. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   44. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   45. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   46. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   47. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   48. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   49. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   50. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   51. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
   52. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 16.11.2021
    1. Informacja o braku chętnych
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 13.04.2021
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
   3. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
    1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    3. Informacja o braku chętnych
   4. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   5. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. NOWY LSR
  1. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
  2. Konsultacje społeczne dla obszaru LGD
 8. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

w ramach obchodów EKO-TYGODNIA

ogłasza konkurs fotograficzny pt.


„To są górskie okolice, To jest Moje miasto Wadowice,
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, To jest dom mój ukochany”

Głównymi celami konkursu są:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- promocja obszaru Gminy Wadowice,
- popularyzacja i upowszechnianie ekologii wśród mieszkańców Gminy Wadowice,
- ukazywanie piękna Gminy Wadowice przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.

Konkurs trwa od 16.08.2010 do 20.10.2010 r. do godz. 15.00 /liczy się data wpływu do siedziby Organizatora/

    Fotografie na Konkurs należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 20x30 cm  lub w formacie większym oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD/DVD jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23,  34-100 Wadowice, parter pok. 16.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu, który został umieszczony poniżej.

 

                     PROGRAM OBCHODÓW EKO-TYGODNIA w Wadowicach

 

16 września / Plac Solidarności w Wadowicach /

Wystawa konkursowych prac fotograficznych na Placu Solidarności

godz.11.00 – Teatr Pozytywka – Historia zaginionego Papierka

godz.12.35 – Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego:
„To są górskie okolice, To jest Twoje miasto Wadowice, To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, To jest dom mój ukochany” oraz wręczenie nagród

godz.12.50 – Rozdanie mioteł brzozowych z Ponikwi

 

17-19 września


„Clean Up the World” – Sprzątanie Świata

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu fotograficznego.doc (Rozmiar: 626176 bajt�w)

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: