1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
  3. Publikacje
  4. Multimedia
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  16. Sprawozdania LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Ogłoszenie o naborze 4/2023 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   2. Ogłoszenie o naborze 3/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   3. Wyniki naborów 1/2023, 2/2023 - aktualizacja
   4. Ogłoszenie o naborze 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
   5. Ogłoszenie o naborze 1/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   6. Wyniki naborów 2/2022, 5/2022
   7. Wyniki naboru 1/2022
   8. Ogłoszenie o naborze 5/2022 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   9. Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Rozwój produktów lokalnych
   10. Ogłoszenie o naborze 3/2022 - Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   11. Ogłoszenie o naborze 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej
   12. Ogłoszenie o naborze 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   13. Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021
   14. Ogłoszenie o naborze 6/2021 - Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
   15. Ogłoszenie o naborze 5/2021 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   16. Ogłoszenie o naborze 4/2021 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   17. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
   18. Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   19. Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   20. Wyniki naboru 5/2020.
   21. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   22. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   23. Wyniki naboru 3/2020
   24. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   25. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   26. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   27. Wyniki naboru 8/2018
   28. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   29. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   30. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   31. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   32. Wyniki naboru 4/2018
   33. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   34. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   35. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   36. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   37. Wyniki naboru 3/2018
   38. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   39. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   40. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   41. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   42. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   43. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   44. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   45. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   46. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   47. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   48. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   49. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   50. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   51. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   52. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   53. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   54. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   55. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   56. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   57. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
   58. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 16.11.2021
    1. Informacja o braku chętnych
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 13.04.2021
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
   3. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
    1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    3. Informacja o braku chętnych
   4. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   5. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. NOWY LSR
  1. Ankieta oraz Fiszka projektowa - wydłużony termin
  2. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
  3. Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja
  4. Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze
  5. Konsultacje społeczne dla obszaru LGD
 8. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Gmina Wadowice

Gmina Wadowice

Gmina Wadowice geograficznie położona jest w zachodniej części Pogórza Wielickiego, w kotlinie pomiędzy wzniesieniami Pogórza i pasmami Beskidu Małego, w dolinie rzeki Skawy. Jest to część Karpat Zachodnich. Rzeźbę terenu stanowią pogórza obniżenia śródgórskiego przecinane doliną rzeki Skawy i potoków Ponikiewka, Choczenka, Kleczanka, oraz mniejszymi ciekami uchodzącymi bezpośrednio do Skawy.

W skład gminy Wadowice wchodzi miasto Wadowice oraz 14 miejscowości:

 • Babica Babica       Babica (dawniej Babice) – wieś położona na Pogórzu Wielickim na trasie Wadowice - Stanisław Górny, nad potokiem Babicą, stanowiącym dopływ potoku Wysoka. W XII wieku tereny Babicy stanowiły część sąsiedniego Rokowa, najstarszej wsi gminy Wadowice i były we...
 • Barwałd Dolny Barwałd Dolny         Barwałd Dolny - wieś położona na pograniczu Pogórza Wielickiego i Beskidu Makowskiego przy drodze krajowej Kraków – Cieszyn na zachód od Kalwarii Zebrzydowskiej.  Jest jedną z trzech wsi o tej samej nazwie różniącej się przymiotnikiem. W sąsiedztwie...
 • Chocznia Chocznia       Chocznia – wieś położona na pograniczu Pogórza Wielickiego i wschodniej części Beskidu Małego, nad potokami Choczenką (dopływ Skawy) i Konówką (dopływ Choczenki), przy drodze krajowej nr 52 Kraków – Bielsko-Biała. Nad miejscowością dominuje kościół...
 • Gorzeń Dolny Gorzeń Dolny       Gorzeń Dolny –wieś położona na lewym brzegu rzeki Skawy, na skraju Beskidu Małego, u podnóża Goryczkowca (375 m n.p.m.), stanowiącego najwyżej położony punkt wsi. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1419 roku. W XV wieku był własnością Andrzeja Łagiewnickiego...
 • Gorzeń Górny Gorzeń Górny       Gorzeń Górny – wieś położona na lewym brzegu rzeki Skawy, na skraju Beskidu Małego, u podnóża Iłowca (477 m n.p.m.), stanowiącego najwyżej położony punkt wsi. Przez sołectwo Gorzeń Górny przebiega odcinek drogi krajowej nr 28 (Zator – Medyka). Pierwsza...
 • Jaroszowice Jaroszowice       Jaroszowice – wieś położona jest nad rzeką Skawą, u podnóża Jaroszowickiej Góry. Historia Jaroszowic sięga początków XIV w., kiedy w 1317 r. wieś została lokowana przez księcia Władysława Oświęcimskiego. W XV w. Jaroszowice nabyte od książąt oświęcimskich przez...
 • Kaczyna Kaczyna       Kaczyna – wieś znajduje się w Beskidzie Małym w dolinie potoku Choczenka i jego dopływów, u podnóża góry Gancarz, która stanowi najwyżej położony punkt miejscowości. Miejscowość założona w drugiej połowie XVI wieku, traktowana była wówczas jako przysiółek...
 • Klecza Dolna Klecza Dolna       Klecza Dolna – wieś położona na Pogórzu Wielickim oraz skraju Beskidu Małego, na trasie Cieszyn – Kraków, w rejonie ujścia doliny rzeki Kleczanki do doliny Skawy, północną część wsi tworzy mozaika częściowo zalesionych wzgórz i dolin niewielkich potoków W...
 • Klecza Górna Klecza Górna       Klecza Górna – wieś położona w na skraju Beskidu Małego, na trasie Cieszyn–Kraków. W 1353 roku pojawia się pierwsza wzmianka o wsi. W latach 1490-1499 następuje podział wsi na Kleczę Dolną i Kleczę Górną. Jednym z zabytków jest kościół parafialny pw. św....
 • Ponikiew Ponikiew       Ponikiew – wieś położona we wschodniej części Beskidu Małego, w dolinie potoku Ponikiewka, stanowiącego lewy dopływ rzeki Skawy. Dolina Ponikiewki ograniczona jest od północy grzbietem Bliźniaków i Łysej Góry, od południa i zachodu głównym grzbietem Beskidu...
 1. 1
 2. 2
 3. nastepna

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: