1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
  3. Publikacje
  4. Multimedia
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  16. Sprawozdania LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Ogłoszenie o naborze 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
   2. Ogłoszenie o naborze 1/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   3. Wyniki naborów 2/2022, 5/2022
   4. Ogłoszenie o naborze 5/2022 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   5. Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Rozwój produktów lokalnych
   6. Ogłoszenie o naborze 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej
   7. Ogłoszenie o naborze 3/2022 - Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   8. Wyniki naboru 1/2022
   9. Ogłoszenie o naborze 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   10. Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021
   11. Ogłoszenie o naborze 6/2021 - Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
   12. Ogłoszenie o naborze 5/2021 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   13. Ogłoszenie o naborze 4/2021 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   14. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
   15. Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   16. Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   17. Wyniki naboru 5/2020.
   18. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   19. Wyniki naboru 3/2020
   20. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   21. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   22. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   23. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   24. Wyniki naboru 8/2018
   25. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   26. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   27. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   28. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   29. Wyniki naboru 4/2018
   30. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   31. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   32. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   33. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   34. Wyniki naboru 3/2018
   35. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   36. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   37. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   38. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   39. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   40. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   41. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   42. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   43. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   44. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   45. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   46. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   47. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   48. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   49. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   50. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   51. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   52. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   53. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   54. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
   55. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
   56. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 16.11.2021
    1. Informacja o braku chętnych
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 13.04.2021
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
   3. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
    1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    3. Informacja o braku chętnych
   4. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   5. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. NOWY LSR
  1. Ankieta oraz Fiszka projektowa - wydłużony termin
  2. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
  3. Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja
  4. Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze
  5. Konsultacje społeczne dla obszaru LGD
 8. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Ankieta ewaluacyjna LGD...

Ankieta ewaluacyjna LGD "Wadoviana" - dostępna tylko do 15 czerwca!

Ankieta ewaluacyjna LGD

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

ankiety można wypełniać już tylko do  15 czerwca 2015!

Każda osoba, której nie udało się uzupełnić ankiety we wcześniejszym terminie ma jeszcze taką możliwość.

 Ankieta, którą oddajemy w Państwa ręce bada skuteczność funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”. Wyniki badania ankietowego zostaną wykorzystane na potrzeby ewaluacji dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz planowania celów i kierunków działania w najbliższych latach.

Kwestionariusze badawcze są dostępne:

 • w wersji papierowej:

             - Biuro Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”, Pl. Jana Pawła II  23, pokój 16

            - Urząd Miejski w Wadowicach; plac Jana Pawła II 23; BOM

            - Urząd Miejski w Andrychowie; Rynek 15; Dziennik Podawczy

Wypełnione kwestionariusze badawcze należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 • elektronicznie na adres: kamila.drelich@grupaergo.pl;
 • w formie wydruku na adres: Biuro Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”, Pl. Jana Pawła II 23, pokój 16.
 • kwestionariusze badawcze wypełnione za pośrednictwem portalu ebadania.pl zostaną dostarczone automatycznie po zakończonym badaniu.

Badanie ankietowe będzie realizowane do 15.06.2015

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym!


"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: