1. Aktualności
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Sprawozdania LGD Wadoviana
  16. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   2. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   3. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   4. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   5. Wyniki naboru 8/2018
   6. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   7. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   8. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   9. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   10. Wyniki naboru 4/2018
   11. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   12. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   13. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   14. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   15. Wyniki naboru 3/2018
   16. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   17. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   18. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   19. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   20. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   21. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   22. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   23. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   24. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   25. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   26. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   27. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   28. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   29. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   30. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   31. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   32. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   33. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   34. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   35. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. Galeria
  1. Imprezy/Targi/Wydarzenia
   1. Konferencja pt. Nowa Strategia LGD Wadoviana - szansą na rozwój Gminy Andrychów i Gminy Wadowice 20.09.2016
   2. Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki 18.09.2016
   3. VI Festiwal Plackorzy w Andrychowie 06.08.2016
   4. II Bieg Wadowicki 21.05.2016
   5. 96 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 18.05.2016
   6. Przekazanie umowy na realizację LSR na lata 2014-2020 15.05.2016
   7. Targi AGROTRAVEL w Kielcach 2016
   8. Sprzątanie rzeki Skawa 2016
   9. Festiwal Produktu Lokalnego 13-14.06.2015
   10. Konferencja "Dobre praktyki" 19.05.2015
   11. Sprzątanie rzeki Skawa 2015
   12. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF w Bratysławie 29.01- 01.02.2015
   13. Warsztaty rękodzielnictwa - tworzenie ozdób bożonarodzeniowych 28.11.2014
   14. Międzyregionalny Szarlotkowy Festiwal Smaków III 12-14.09.2014
   15. Targi GLOB w Katowicach 2012
   16. Targi GLOB w Katowicach 2011
   17. Eko -Tydzień 16.09.2010
   18. Rodzinny Piknik nad Skawą 26.06.2010
   19. Jesienny Koncert w Wadowicach - Dzień Kasztana 25.10.2009
   20. Uroczyste przekazanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 200-72014 08.08.2009
  2. Szkolenia/Spotkania
   1. Akcja promująca LGD "Wadoviana" wśród najmłodszych 28.11.2014
   2. Szkolenie
   3. Szkolenie dla Beneficjentów 22.09.2009
   4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 4-5. październik 2016
  3. Spotkania konsultacyjne
 8. Publikacje
  1. Wydawnictwa
  2. Multimedia
 9. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Aktualności

Aktualności

 • TO DZIŚ - 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły! TO DZIŚ - 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły!           TO DZIŚ – 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły . Z tej okazji w imieniu całego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” , Prezes Zarządu Pani Dorota Balak , Członek Zarządu Pan Mariusz Jakubas oraz Członek Stowarzyszenia...
 • Powspominajmy - 18 maja - rocznica urodzin św. Jana Pawła II Powspominajmy - 18 maja - rocznica urodzin św. Jana Pawła II         Niestety w tym roku nie możemy z Państwem obchodzić rocznicy 100 urodzin Wadowiczanina - św. Jana Pawła II. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana" miało na ten dzień w planach koncert zespołu "Baciary", animacje dla dzieci,...
 • Posiedzenie Rady LGD Posiedzenie Rady LGD         Szanowni Członkowie Rady LGD „Wadoviana” W imieniu Przewodniczącego Rady LGD „Wadoviana”, p. Tomasza Świątka, zapraszamy na Posiedzenie Rady LGD „Wadoviana”, które odbędzie się w dniu 13.05.2020r. o godz.:...
 • Praca Biura Stowarzyszenia LGD Praca Biura Stowarzyszenia LGD           Szanowni Państwo, mając na uwadze zdrowie oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID - 19 (koronawirus), zgodnie z zaleceniami na szczeblu państwowym i samorządowym informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2020 roku do...
 • Ważne informacje dotyczące naborów 3/2020 oraz 4/2020 Ważne informacje dotyczące naborów 3/2020 oraz 4/2020           Zgodnie z informacjami otrzymanymi w dniu 20-04-2020 od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. znowelizowanych przepisów w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju...
 • Trwa akcja szycia maseczek ochronnych! Trwa akcja szycia maseczek ochronnych!         Wirus COVID-19 wciąż się rozprzestrzenia, a co za tym idzie… zaczyna brakować maseczek ochronnych dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego oraz dla zakażonych. Maseczki ochronne są formą zewnętrznego zabezpieczenia się przed wirusami,...
 • Ograniczenie pracy biura LGD "Wadoviana" od dnia 6 kwietnia 2020r. Ograniczenie pracy biura LGD          Szanowni Państwo,   Mając na uwadze zdrowie oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z zaleceniami na szczeblu Państwowym i Samorządowym, informujemy, iż decyzją Zarządu, od dnia 06.04.2020r. do odwołania, Biuro...
 • ZAWIESZENIE naborów 3/2020 oraz 4/2020 ZAWIESZENIE naborów 3/2020 oraz 4/2020           Szanowni Państwo,   Informujemy, że w związku z realizowanym przez LGD obowiązkiem wynikającym z art. 19 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, tj.  prowadzeniem  naborów wniosków, zgodnie...
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. nastepna

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7